TTE Betonklinkers

TTE Betonklinkers

Door TTE betonklinkers te plaatsen in TTE infiltratieroosters wordt een waterdoorlatende verharding gecreƫerd. De brede voegen rondom de TTE betonklinkers zorgen voor een permanente doorvoer van het hemelwater. Uitgangspunt is om de bodemecologie en de infiltratiecapaciteit van de natuurlijke bodem zoveel mogelijk in takt te laten. Bijkomend voordeel is dat door de onderlinge koppeling van de TTE infiltratieroosters geen hoogteverschillen ontstaan in de verharding.


Eigenschappen

 • groot draagvermogen
 • hoge stabiliteit
 • grote infiltratiecapaciteit
 • geen rioolsysteem
 • tijdelijk toe te passen
 • combinatie met TTE Direct Groen

Toepassingen

 • parkeerplaatsen
 • terreinverhardingen
 • wandelpaden, trottoirs, fietspaden
 • evenemententerreinen
 • opritten
 • camperstandplaatsen
 • rijbanen voor servicediensten
 • tuinpaden en terrassen

Specificaties TTE betonklinkers

TTE betonklinkers
Product: TTE betonklinkers met vierzijdige vertanding
Rooster: TTE infiltratierooster
Vulling: TTE betonklinkers
Afmetingen: 74 x 74 x 48 mm
Kleuren: rood en grijs
Gewicht/stuk: 615 gram
Aantal TTE klinkers per m2: 100 stuks

Minder funderingsmateriaal

Met toepassing van het TTE systeem wordt de afvoer van grond beperkt en een pakket funderingsmateriaal (d=25 cm) kan achterwege blijven, met als gevolg een kortere bouwtijd en lagere transportkosten.
De TTE techniek staat voor een economische en ecologische bouwwijze.

Vlakke verharding

Door de onderlinge gekoppelde TTE infiltratieroosters kunnen in de verharding geen hoogteverschillen ontstaan en geschikt voor gebruik in trottoirs en wandelpaden.

Vrachtverkeer

TTE MultiDrain roosters gevuld met vloeibare beton of TTE betonklinkers nemen de krachten op en verdelen hoge puntlasten over een groot oppervlak. TTE roosters zijn stabiel en fixeren de gebruikte materialen in de kamers van de roosters
Bij belasting door zwaar (vracht)verkeer dient een fundering aangebracht te worden, maar minder zwaar dan bij een traditionele bouwwijze.


Afbeeldingen TTE infiltratieroosters met TTE betonklinkers

TTE infiltratieroosters met betonklinkers

TTE infiltratieroosters met betonklinkers

TTE infiltratieroosters met betonklinkers en TTE Direct Groen

TTE infiltratieroosters met betonklinkers en TTE Direct Groen


Projectfoto's

TTE Systeem: St. Amand TTE Systeem: Duitsland TTE Systeem: Innkreis