Erosievrije taluds

Steile taluds worden beschermd tegen erosie met TTE Direct Groen roosters. De sterk bewortelde TTE Direct Groen roosters leggen direct na aanbrengen, het onderliggende taludmateriaal snel vast, waardoor erosie wordt voorkomen.