Innovatieve kenmerken

Zeer groot draagvermogen

Druksterkte TTE Systeem

De TTE infiltratieroosters zijn bestand tegen een verticale druksterkte van meer dan 1000 ton/m2. (gecertificeerd door TÜV Süd - DIN 53454). In vergelijking met lichte roostertypen kunnen TTE roosters vele malen zwaarder worden belast zonder dat breuk optreedt.


Spreiding puntlasten

Verdeling belasting door het TTE Systeem

De TTE MulitDrain infiltratieroosters zijn voorzien van een koppelsysteem met vertanding rondom. Dit koppelsysteem zorgt ervoor dat de puntlasten van bijvoorbeeld autobanden optimaal worden verdeeld over de omliggende roosters. Hierdoor blijft grasgroei en waterinfiltratie optimaal plaats vinden, omdat de structuur van de onderlaag behouden blijft. Een ander voordeel van het koppelsysteem is dat er geen hoogteverschillen kunnen ontstaan tussen de roosters onderling.


Hoge stabiliteit

De TTE roosters kunnen haaks op de rijrichting in halfsteens verband worden gelegd voor een nog hogere stijfheid

De TTE infiltratieroosters hebben een afmeting van 80x40 cm. Het grote rechthoekige formaat, gecombineerd met een gewicht van 25 kg/m2, zorgt voor een hoge stabiliteit. Het TTE Systeem voorkomt spoorvorming, hierdoor kan infiltratie van hemelwater ter plaatse permanent plaats vinden.


TTE infiltratieroosters als fundering

Het TTE Systeem maakt parkeerplaatsen zonder fundering mogelijk

Het uitstekende draagvermogen en de stijve structuur van de roosters is vergelijkbaar met een pakket (d = 25 cm) funderingsmateriaal. Met TTE infiltratieroosters is het mogelijk om bospaden, veldwegen en extensief gebruikte parkeerplaatsen zonder funderingsmateriaal aan te leggen. Afvoer van bestaande (vervuilde) grond wordt hiermee beperkt en het grondwerk goedkoper.