Ecologische kenmerken

Grote infiltratiecapaciteit

Infiltratie ter plaatse

Het TTE systeem, al dan niet met gras of TTE betonklinkers gevuld, infiltreert het hemelwater ter plaatse. Hierdoor vindt vertraagde afvoer plaats naar sloten en andere watergangen en er vinden geen pieklozingen op het oppervlaktewater plaats. Het water blijft in het neerslaggebied waardoor de grondwaterstand positief wordt beÔnvloed.
Een snelle stijging van hoogwater in de rivieren wordt beperkt. Ook worden zuiveringsinstallaties minder belast en worden kosten bespaard.


Minder overlast

Minder CO2 door minder grondwerk

Door toepassing van TTE MultiDrain roosters is minder grondwerk vereist, door een lichtere fundering. Hierdoor is er minder overlast en hinder van bouwmachines en minder voertuigbewegingen door een reductie in de aan- en afvoer van bouwmaterialen. Bovendien is hierdoor de CO2 uitstoot bij toepassing van het TTE Systeem lager dan bij de traditionele aanleg van vergelijkbaar straatwerk.


Meer groen in de stad

Groen in de stedelijke omgeving

Door toepassing van TTE MultiDrain roosters met gras in het stedelijk gebied wordt natuurlijke vegetatie gecreŽerd. Zowel milieutechnisch, visueel als akoestisch een vriendelijke vorm van verharden: meer groen en minder beton.


Eco-materialen

Hergebruik van grondstoffen

TTE MultiDrain roosters zijn gemaakt van gerecyclede kunststoffen, hoofdzakelijk polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Na jarenlang gebruik kunnen de roosters weer worden hergebruikt tot nieuwe gerecyclede producten.