TTE Systeem: Groene parkeerplaatsen

Het TTE Systeem is een zelfdragende roosterconstructie begroeid met gras of gevuld met TTE betonklinkers, dat zorgt voor een natuurlijke infiltratie van hemelwater. De TTE infiltratieroosters zijn zeer goed bestand tegen zware belastingen. Het TTE Systeem neemt de functie van een korrelmix funderingslaag over bij parkeerplaatsen voor personenauto’s. De open roosterstructuur en een goede waterdoorlatende ondergrond waarborgen een permanente water- en luchtdoorvoer. De eenvoudige bouwwijze leidt tot lagere bouwkosten dan traditionele systemen.

Hierdoor kan in en onder het TTE rooster infiltratie van water en afbraak van verontreinigingen door micro-organismen plaats vinden. Bij toepassing van het TTE Systeem blijft de onderliggende kwetsbare humusrijke ondergrond intact. TTE roosters kunnen worden uitgevoerd met gras, betonklinkers en water doorlatende cementgebonden grind. Voor parkeervakmarkering en toevoerwegen worden TTE betonklinkers toegepast.TTE MultiDrain roosters zijn geschikt voor zowel buiten als binnen toepassingen.

Buiten toepassingen TTE MultiDrain roosters:

Binnen toepassingen TTE MultiDrain roosters: